งานแสดงสินค้า-งานประชุมประจำปี            Trade Show

 

 

Mar 10, 2015
การประชุมเซลล์ต้นกำเนิด คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ / TU-stem cell conference: Recent Update in Stem Cell Research and Application. 

โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasart University
ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Mar 11-13, 2015
 
International Symposium on Medical Biotechnology 2015(ISMB2015)

By organized by Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Institute of Molecular Biosciences and Division for Research, Office of President, Mahidol University
At Centara Grand at CentralWorld, Bangkok, Thailand
Mar 23rd -27th, 2015

The 4th ASEAN CYTOMETRY WORKSHOP & 1st Southeast Asian CYTOMETRY MEETING on March 23-27, 2015

at Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand

By  The  Center of Excellence for Flow Cytometry, Office for Research and Development

ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
July 15-16, 2015
การประชุมพันธุศาสตร์แห่งขาติครั้งที่ 19 / The 19th Annual conference 
โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น

By The Genetics Society of Thailand
July 23-24, 2015

Workshop on ImmunohistochemistryTechnique

By The Department of Pathobiology, Faculty of Science, Mahidol University /ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

 

Sep 2-4, 2015
Basic Mammalian Cell Culture Workshop / อบรมเชิงปฏิบัติการ “Basic Mammalian Cell Culture 
โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 by  Institute of Molecular Biosciences,Mahidol University
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 Oct 5th-6th, 2015

 The Flow cytometry : Principle and Applications (Quality control for CD4+ testing and leukemia) Conference in the Pre-Congress Symposium 2015 “การพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ”  

By Srinagarind Hospital, Khon Kaen University

ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Oct 11th-14th, 2015

The 39th Asia-Pacific Histocompatibility and Immunogenetics  Association Conference (APHIA2015)

At Mandarin Hotel, Bangkok, Thailand

By Asia-Pacific Hisctocompatibility and Immunogenetics Association (APHIA)

ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

 Nov 19-20, 2015

International Congress on Medical Virology 2015

 

By The Virology Association (Thailand)

ณ โรงแรม  รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

2014

by Advanced Medical Science.

Feb 26-28, 2014
การประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค ครั้งที่10, 10th Annual meeting of the Anatomical Pathology

โดย สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Pathology Institute, MOPH
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
April 23-25, 2014
งานประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓, 43th Annual Meeting of The Physiological Society of Thailand

By Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University and The Physiological Society of Thailand
ณ การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จ.ชลบุรี
Jun 30-Jul 2, 2014
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่22  “วิทยาศาสตร์การแพทย์ : เชื่อมั่นและภาคภูมิ” Medical Sciences : Prompt & Proud 

By Department of Medical Science, MOPH
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
July17-18, 2014
การประชุมวิชาการเรื่อง ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ เพื่อการป้องกัน-รักษาและมารตฐานการควบคุมคุณภาพ
Quality control of Biological product for medical preventive and Treatment

by Phamacy Mahidol University
ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิด
July29-30, 2014
การประชุมวิชาการ "การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่
(Next Generation Sequencing for Genetic and Genomic Studies)โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

By The Genetics Society of Thailand and The Office for Research and Development, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

ณ รพ.ศิริราช

Oct 10, 2014
การประชุม เชิงปฎิบัติการโฟลไซโตมิเตอร์ : Panel Design for Polychromatic Flow Cytometry
โดย บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางโฟลไซโตมิเตอร์ หน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย 
สถานส่งเสริมการวิจัย
ศิริราชพยาบาล
 
by Advandced Medical Science and The  Center of Excellence for Flow Cytometry, Office for Research and Development 
ณ รพ.ศิริราช
Sponsor by AMS Thailand and Biolegend Inc.
 Nov 3-5, 2014

 The 11th Asian Reproductive Biotechnology Society Conference

 

By the Embryo and Stemcell Technology research centre, School of Biotechnology, Suranaree University of Technology

ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

 Nov 5-7, 2014

 International Congress on Medical Virology 2014” (ICMV 2014)

 

By The Virology Association (Thailand)

ณ โรงแรมพูลแมนบางกอก คิงพาวเวอร์