งานแสดงสินค้า-งานประชุมประจำปี 2558           Trade Show 2015

 

 

Mar 10, 2015
การประชุมเซลล์ต้นกำเนิด คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ / TU-stem cell conference: Recent Update in Stem Cell Research and Application. 

โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasart University
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Mar 11-13, 2015
 
International Symposium on Medical Biotechnology 2015(ISMB2015)

By organized by Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Institute of Molecular Biosciences and Division for Research, Office of President, Mahidol University
At Centara Grand at CentralWorld, Bangkok, Thailand
March 23rd -27th, 2015

The 4th ASEAN CYTOMETRY WORKSHOP & 1st Southeast Asian CYTOMETRY MEETING on March 23-27, 2015

at Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand

By  The  Center of Excellence for Flow Cytometry, Office for Research and Development

ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
July 15-16, 2015
การประชุมพันธุศาสตร์แห่งขาติครั้งที่ 19 / The 19th Annual conference 
โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น

By The Genetics Society of Thailand
July 23-24, 2015

Workshop on ImmunohistochemistryTechnique

By The Department of Pathobiology, Faculty of Science, Mahidol University /ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

 

Sep 2-4, 2015
Basic Mammalian Cell Culture Workshop / อบรมเชิงปฏิบัติการ “Basic Mammalian Cell Culture 
โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 by  Institute of Molecular Biosciences,Mahidol University
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 Oct 5th-6th, 2015

 The Flow cytometry : Principle and Applications (Quality control for CD4+ testing and leukemia) Conference in the Pre-Congress Symposium 2015 “การพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ”  

By Srinagarind Hospital, Khon Kaen University

ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Oct 11th-14th, 2015

The 39th Asia-Pacific Histocompatibility and Immunogenetics  Association Conference (APHIA2015)

At Mandarin Hotel, Bangkok, Thailand

By Asia-Pacific Hisctocompatibility and Immunogenetics Association (APHIA)

ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

 Nov 19-20, 2015

International Congress on Medical Virology 2015

 

By The Virology Association (Thailand)

ณ โรงแรม  รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ