งานแสดงสินค้า-งานประชุมประจำปี 2557           Trade Show 2014

 

 

Feb 26-28, 2014
การประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค ครั้งที่10, 10th Annual meeting of the Anatomical Pathology

โดย สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Pathology Institute, MOPH
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
April 23-25, 2014
งานประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓, 43th Annual Meeting of The Physiological Society of Thailand

By Department of Physiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University and The Physiological Society of Thailand
ณ การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จ.ชลบุรี
Jun 30-Jul 2, 2014
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่22  “วิทยาศาสตร์การแพทย์ : เชื่อมั่นและภาคภูมิ” Medical Sciences : Prompt & Proud 

By Department of Medical Science, MOPH
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
July17-18, 2014
การประชุมวิชาการเรื่อง ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ เพื่อการป้องกัน-รักษาและมารตฐานการควบคุมคุณภาพ
Quality control of Biological product for medical preventive and Treatment

by Phamacy Mahidol University
ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิด
July29-30, 2014
การประชุมวิชาการ "การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่
(Next Generation Sequencing for Genetic and Genomic Studies)โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

By The Genetics Society of Thailand and The Office for Research and Development, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

ณ รพ.ศิริราช

Oct 10, 2014
การประชุม เชิงปฎิบัติการโฟลไซโตมิเตอร์ : Panel Design for Polychromatic Flow Cytometry
โดย บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางโฟลไซโตมิเตอร์ หน่วยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย 
สถานส่งเสริมการวิจัย
ศิริราชพยาบาล
 
by Advandced Medical Science and The  Center of Excellence for Flow Cytometry, Office for Research and Development 
ณ รพ.ศิริราช
Sponsor by AMS Thailand and Biolegend Inc.
 Nov 3-5, 2014

 The 11th Asian Reproductive Biotechnology Society Conference

 

By the Embryo and Stemcell Technology research centre, School of Biotechnology, Suranaree University of Technology

ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

 

 Nov 5-7, 2014

 International Congress on Medical Virology 2014” (ICMV 2014)

 

By The Virology Association (Thailand)

ณ โรงแรมพูลแมนบางกอก คิงพาวเวอร์